RSS
A A A
SmodBIP

informacje

TEATR IM. ADAMA MICKIEWICZA   Podstawowa działalność merytoryczna  2017

W 2017 roku Teatr im. A. Mickiewicza zaprezentował publiczności ogółem 291 wydarzeń artystycznych, w tym w siedzibie 270 spektakli (243 własne i 27 impresaryjnych). Były to projekty zrealizowane w różnych formach i konwencjach sztuki teatralnej, od przedstawień kameralnych po widowiska wieloobsadowe, przedsięwzięcia poetycko – sceniczne, kabaretowe, muzyczne i plastyczne. Zaprezentowano 45 tytułów (spektakle, salony, koncerty) - 26 własnych i 19 impresaryjnych, w tym:

- na Scenie dużej: 38 tytułów i 213 pokazów (w tym 1 tytuł własny prezentowany na Scenie kameralnej i dużej), w tym: 19 tytułów własnych – 186 przedstawień oraz 19 impresaryjnych – 27 pokazów.

– na Scenie kameralnej im. Iwo Galla: 7 tytułów i 57 pokazów własnych (w tym 4 Salony Poezji) (w liczbie ogólnej jeden tytuł prezentowany na dwóch scenach); – w ramach objazdu: 17 spektakli własnych; – 4 pokazy własne na scenie miejskiej, plenerowej w cyklu „Aleje, tu się dzieje!”.

Wystawiono 4 premiery (3 na Scenie Dużej, 1 na Scenie kameralnej im. Iwo Galla) oraz 3 premiery wznowieniowe. Premiery na Scenie dużej: – „Kometa nad Doliną Muminków” Tove Jansson w reżyserii Igora Gorzkowskiego, – „Miasto Szklanych Słoni” Mariusza Sieniewicza, w reżyserii Andrzeja Bartnikowskiego, – „Wesołe miasteczko” Agnieszki Osieckiej, scenariusz i reżyseria - André Hübner-Ochodlo, (współpraca z Teatrem Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie). Premiery na Scenie kameralnej im. Iwo Galla: – „Stopklatka” Maliny Prześlugi w reżyserii Agnieszki Baranowskiej, Premiery wznowieniowe: „Gałganiarz i Patyczek” na motywach opowiadań Włodzimierza Perzyńskiego, scenariusz i reżyseria Robert Dorosławski, „Pierwszy raz” Michała Walczaka w reżyserii Tomasza Mana, „Przyjazne dusze” Pam Valentine w reżyserii Jerzego Bończaka. Przegląd Przedstawień Istotnych „Przez dotyk”

W 2017 roku Teatr zorganizował XI Przegląd Przedstawień Istotnych „Przez dotyk” (edycja odbyła się pod hasłem ”Absurd i Rzeczywistość”. W programie Przeglądu znalazło się 7 propozycji artystycznych (spektakle, projekt teatralno-filmowy oraz koncert): „Humanka” (Teatr Polski, Bielsko-Biała), „Ku Klux Klan. W krainie miłości” (Teatr Nowy, Zabrze), „Samobójca” (Teatr Nowy Proxima, Kraków), „Mój ulubiony Młynarski. Koncert Piotra Machalicy”, „Miasto Szklanych Słoni” (Teatr im. Adama Mickiewicza), „Welcome Home Boys” (Kinoteatr MUMIO), „Scenariusz dla trzech aktorów” (Agencja Artystyczna ESKANDER).

Edukacja teatralna Działania podejmowane w 2017 r. przez Teatr, w zakresie szeroko pojętej edukacji teatralnej: – udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie; – udział w ogólnopolskiej akcji Teatr za 500 groszy, organizowanej przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego; – kontynuacja projektu „Szkoła Teatru” (prezentacje spektakli dla młodzieży szkolnej. Przedstawienia poprzedzone wykładami lub zakończone rozmowami z aktorami. Zaprezentowano m.in. spektakle „Hamlet”, ”Być jak Kazimierz Deyna”, „Nie tylko kobieta”, „Kometa nad Doliną Muminków”, „Stopklatka”, – realizacja czterech edycji warsztatów teatralnych (2 edycje dla młodzieży, 1 dla dzieci, 1 dla dorosłych), – kontynuacja cyklu „Niedzielny Teatr Rodzinny”, – kontynuacja zabaw karnawałowych dla dzieci, – wykłady przed i po wybranych spektaklach – 9, – kontynuacja Salonów Poezji (6 spotkań), – organizacja XVII Przeglądu Zespołów Teatralnych Szkół Średnich, – organizacja dni otwartych z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, – organizacja lekcji teatralnych pt. „Od scenariusz do premiery”, – kontynuacja akcji „Środy studenckie w teatrze”, – działania edukacyjno-artystyczne w ramach „Ferii w mieście” (promocyjne ceny biletów, warsztaty teatralne), – współpraca z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych w Częstochowie i regionie, – kontynuacja działalności grupy teatralnej „Włos się jeży” (happeningi, akcje promocyjne, wolontariat młodzieżowy i osób dorosłych).

Konkursy, festiwale, przeglądy, nagrody, nominacje – zgłoszenie spektaklu „Stopklatka” na Festiwal Małych Form „Kontrapunkt” w Szczecinie; – zgłoszenie spektaklu „Stopklatka” do Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, Instytut Raszewskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zgłoszenie spektaklu „Efekt” na Festiwal „Rzeczywistość Przedstawiona” organizowany przez Teatr Nowy w Zabrzu; – prezentacja spektaklu „Roszpunka” podczas Festiwalu Teatrów dla Dzieci w Krakowie, – prezentacja spektaklu „Sprzedawcy gumek” podczas Weekendu z Hanochem Levinem, organizowanego przez Teatr Na Plaży w Sopocie, – prezentacja spektaklu „Historie łóżkowe” podczas FUNfest. Festiwal Komedii Południa, organizowanego przez Teatr Polski w Bielsku-Białej, – prezentacja spektakli „Historie łóżkowe” i „Nie tylko kobieta” podczas „Winobraniowych Spotkań Teatralnych”, organizowanych przez Teatr Lubuski w Zielonej Górze, – prezentacja spektaklu „Efekt” podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość Przedstawiona”, organizowanego przez Teatr Nowy w Zabrzu, – zgłoszenie wszystkich premier zrealizowanych w 2017 r. w częstochowskim Teatrze do udziału w plebiscycie „Złota Maska”. Jubileusze W 2017 roku jubileusz pracy świętował Antoni Rot (30-lecie pracy artystycznej).

Działania promocyjne i marketingowe Teatr podejmował następujące działania o charakterze promocyjnym i marketingowym: – zorganizowanie Pikniku Teatralnego z okazji jubileuszu 90-lecia istnienia stałego zespołu aktorskiego w Częstochowie, w programie m.in. warsztaty aktorskie, spektakl plenerowy, spotkania z aktorami i pozostałymi pracownikami Teatru; – organizacja Dnia Otwartego z okazji międzynarodowego Dnia Teatru; – organizacja spotkań z nauczycielami częstochowskich szkół; – realizacje kampanii reklamowych przy powstawaniu premier, wydarzeń okolicznościowych oraz przed XI edycją PPI „Przez dotyk” – Gazeta Wyborcza, Telewizja Orion, TVP Katowice, Radio RMF MAXXX, RMF Classic; – wydanie specjalnej, bezpłatnej Gazety Teatralnej – 3 edycje; – wydanie specjalnej, bezpłatnej Gazety Festiwalowej – 1 edycja; – pozyskiwanie i współpraca ze Sponsorami i Przyjaciółmi Teatru; – pozyskiwanie nowych miejsc reklamowych w Częstochowie i utrzymanie dotychczasowych (m.in. sieć sklepów Społem, repertuary w tramwajach MPK, miejskie słupy ogłoszeniowe, uczelnie, zakłady pracy, szkoły, kawiarnie, restauracje, ośrodki sportu i zdrowia; – pozyskiwanie Widzów poprzez rozbudowę bazy adresów mailowych oraz bazy newsletteru Teatru; – rozwijanie reklamy internetowej Teatru; – rozwijanie zewnętrznej reklamy Teatru; – organizacja ulicznych akcji z udziałem 40-osobowej grupy wolontariuszy teatru, młodzieży i studentów z Częstochowy i regionu; – utworzenie grupy dorosłych wolontariuszy Teatru -10 osób; – pozyskiwanie nowych Widzów poprzez aktywną obecność na portalu społecznościowym Facebook; – kontynuacja programu Teatr 60+ - promocyjne bilety na spektakle dla osób w wieku 60+; – kontynuacja projektu Teatr dla Gmin – promocyjne bilety dla mieszkańców gmin w regionie częstochowskim; – kontynuacja miejskiego projektu „Rodzina plus” ulgowych biletów dla rodzin wielodzietnych; – uruchomienie projektu „Teatr dla nastolatka” – promocyjne bilety dla młodzieży, na wybrany spektakl w miesiącu; – udostępnianie biletów w promocyjnych cenach dla grup terapeutycznych, domów dziecka, szkół specjalnych, osób bezrobotnych oraz dla podopiecznych placówek opiekuńczo wychowawczych; – utrzymywanie stałych kontaktów z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi w tym z częstochowską redakcją TVP Katowice, Gazetą Wyborczą, Radiem Katowice, Telewizją miejską Orion, Radiem RMF MAXXX, Radiem Jura, Radiem RMF Classic, Radiem Złote Przeboje, portalami internetowymi; – utrzymywanie stałego kontaktu i współpraca z instytucjami i ośrodkami kultury m.in. z Teatrem from Poland (współorganizacja imprez i wydarzeń artystycznych, wymiany repertuarowe, współpraca z organizacjami środowiskowymi przy uczelniach, placówkami oświaty, kultury i innymi).

Tabela nr 1 Teatr – dane zbiorcze Koszty działalności ogółem 6 488 725,32 zł Przychody ogółem w tym: przychody uzyskane (w tym: przychody z umów sponsoringowo-reklamowych) dotacja Organizatora (dotacja na remonty i inwestycje) 6 407 803,01 zł 2 163 322,03 zł 69 980,98 zł 4 174 500,00 zł 0,00 zł Udział przychodów własnych w pokrywaniu kosztów działalności 33,34% Ilość wydanych zaproszeń 1281 sztuk Średnia frekwencja (siedziba) 78,78% Stan zatrudnienia w osobach 81 Stan zatrudnienia w etatach 78,25

Tabela nr 2 Spektakle / inne imprezy, wynajem sal Nazwa Liczba Wpływy (w złotych) Liczba widzów Spektakle- Scena Duża 213 1 552 333,82 63 616 Spektakle – Scena Kameralna im. Iwo Galla 53 87 830,04 4 541 Spektakle poza siedzibą 17 129 434,81 3 956 Spektakle plenerowe 4 72 000,00 1 200 Salony Poezji (na Scenie Kameralnej) 4 2 889,71 311 Wynajem sal 13 12 941,06 Razem 304 1 857 429,44 73 624

Dane zebrali: Joanna Karkoszka-Toborek, Ewa Oleś, Jolanta Maj, Elżbieta Szkop, Patrycja Kucharska, Lidia Maślanka, Zbigniew Macherzyński


Sprawozdanie z działalności merytorycznej Teatru im. A. Mickiewicza za 2016 rok

1) Informacje ogólne
Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie zaprezentował publiczności ogółem 362 wydarzenia:
w siedzibie 300 spektakli, w tym 253 własne i 47 impresaryjnych. Spektakle to projekty zrealizowane
w różnych formach i konwencjach sztuki teatralnej, od przedstawień kameralnych po wieloobsadowe widowiska artystyczne, projekty poetycko – sceniczne, kabaretowe, autorskie, muzyczne i plastyczne.
Zaprezentowano 47 tytułów (spektakle, salony, koncerty) - 24 własne i 23 impresaryjne, w tym:
- na scenie dużej 40 tytułów i 227 pokazów(w tym 2 tytuły prezentowane na scenie kameralnej i dużej)
- na scenie kameralnej 8 tytułów i 73 pokazy: 72 własne przedstawienia (w tym 4 Salony Poezji)
i 1 impresaryjny, (w liczbie ogólnej dwa tytuły prezentowane na dwóch scenach);
- objazd - 59 spektakli własnych;
- 3 pokazy własne na scenie miejskiej, plenerowej w cyklu Aleje, tu się dzieje!
- wystawiono 5 premier oraz jedną premierę wznowieniową;

2) Premiery
Teatr im. Adama Mickiewicza zrealizował 5 premier (3 na scenie dużej, 2 na scenie kameralnej):

EFEKT
Lucy Prebble, tłumaczenie – Klaudyna Rozhin, reżyseria – Adam Sajnuk, scenografia - Katarzyna Adamczyk, muzyka - Michał Lamża
Premiera: 02 IV 2016 (Scena kameralna)

KREDYT
Jordi Galcerán, przekład – Rubi Birden, reżyseria – Maciej Kowalewski, scenografia - Katarzyna Kiersznowska, muzyka - Bartosz Dziedzic, kostiumy - Pola Gomółka, koprodukcja spektaklu: Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie i Teatr im. S. Jaracza, Olsztyn
Premiera: 30 IV 2016 (Scena duża)

HISTORIE ŁÓŻKOWE Norm Foster, przekład i reżyseria- Mirosław Połatyński, scenografia – Wojciech Stefaniak, kostiumy – Joanna Sroka- Jaśko, opracowanie muzyczne – Tomasz Hynek
Premiera 10.09.2016 r. (Scena duża)

NIE TYLKO KOBIETA – program liryczno-satyryczny w wykonaniu
Marty Honzatko oraz Macieja Półtorak, Adama Hutyry, Roberta Dorosławskiego, Michała Rorata (fortepian), scenariusz i reżyseria – Robert Dorosławski
Premiera – 18 września 2016 r. (Scena kameralna)

ROSZPUNKA
Na motywach baśni Jakuba i Wilhelma Grimmów, adaptacja, reżyseria – Robert Dorosławski, scenografia i kostiumy - Agata Pinkosz, muzyka – Michał Walczak, Michał Rorat, współpraca scenograficzna - Stanisław Kulczyk
Premiera - 24.11.2016 r. (Scena duża)


BYĆ JAK KAZIMIERZ DEYNA
Radosław Paczocha, reżyseria – Gabriel Gietzky, scenografia – Maria Kanigowska, ruch sceniczny – Witold Jurewicz
Wznowienie – 17 czerwca 2016 r.

3) Przeglądy i inne imprezy cykliczne:
W cyklicznie realizowanej przez Teatr działalności o charakterze przeglądowym na uwagę zasłużyły:

X Przegląd Przedstawień Istotnych „Przez dotyk”, Wędrowcy, Częstochowa 2016

Księżycowy chłopiec
Na podstawie książki Raymonda Queneau, reżyseria – Igor Gorzkowski muzyka – Piotr Tabakiernik
Koprodukcja Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i Studia Teatralnego Koło , 23 września 2016

Proca
Nikołaj Kolada, reżyseria i scenografia – André Hübner-Ochodlo
muzyka – Adam Żuchowski, współpraca scenograficzna – Stanisław Kulczyk asystent reżysera – Adam Hutyra, ruch sceniczny – Włodzimierz Kuca, Teatr im. A. Mickiewicza, Częstochowa
24 września 2016, Scena kameralna im. Iwo Galla

Wysocki. Powrót do ZSRR
Scenariusz i reżyseria – Piotr Sieklucki, opracowanie muzyczne – Paweł Harańczyk, dźwięk – Artur Hocyk, Teatr Nowy, Kraków, 25 września 2016, Scena duża

Lwów. Szkice miejskie.
muzyka i wokal – Kuba Blokesz, narracja – Piotr Machalica Grał zespół w składzie: Jasiek Kusek (instrumenty klawiszowe), Grzegorz Bąk (bas), Szymon Madej (perkusja), Dominika Kierpiec - Kontny (wiolonczela), 27 września 2016, Scena duża

Stachura
Piosenki Edwarda Stachury w wykonaniu Piotra Machalicy, pomysł całości reżyseria, postać Michała Kątnego – Robert Dorosławski muzyka – Jerzy Satanowski, aranżacje, kierownictwo muzyczne – Marcin Lamch, Teatr im. Adama Mickiewicza, Częstochowa, 28 września 2016, Scena duża

Kompleks Portnoya
Philip Roth, przekład – Anna Kołyszko, reżyseria i scenariusz – Aleksandra Popławska, Adam Sajnuk, scenografia – Katarzyna Adamczyk, Sylwia Kochaniec, Adam Sajnuk, kostiumy – Katarzyna Adamczyk, Teatr WARSawy, Warszawa, 29 września 2016, Scena duża

Karskiego historia nieprawdziwa
Szymon Bogacz, reżyseria – Julia Mark, dramaturgia – Zuzanna Bućko, opracowanie muzyczne – Szymon Bogacz, video – Jarosław Jagodziński, Teatr C. K. Norwida, Jelenia Góra,
30 września 2016, Scena na Scenie dużej

Podopieczni
Elfriede Jelinek, reżyseria – Katarzyna Deszcz, przekład – Karolina Bikont scenografia – Łukasz Błażejewski, muzyka – Michał Rusielewicz , projekcje – Bartłomiej Latoszek , Teatr Nowy, Zabrze, 01 października 2016, Scena na Scenie dużej

Msza za Miasto Arras
Andrzej Szczypiorski, reżyseria - Igor Sawin, współpraca – Piotr Cieplak Paweł Czepułkowski, aranżacja przestrzeni, kostium – Dorota Roqueplo, Teatr Narodowy, Warszawa, 02 października 2016, Scena kameralna

4) Edukacja teatralna
Wśród działań podejmowanych w 2016 r. przez Teatr im. A. Mickiewicza w zakresie szeroko pojętej edukacji teatralnej należy wymienić:
- udział w Targach Turystycznych Jura Expo w dniach 29-30 stycznia 2016 r, organizacja teatralnego stoiska i specjalnego programu działań reklamujących działalność Teatru;
- udział w ogólnopolskiej akcji Teatr za 400 groszy, organizowanej przez
Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego;
- kontynuacja projektu „Szkoła Teatru”
Prezentacje spektakli popołudniowych dla społeczności szkolnych.Celem akcji jest zacieśnienie współpracy pomiędzy częstochowskimi szkołami ponadgimnazjalnymi, a Teatrem im. Adama Mickiewicza. Cele: edukacja teatralna, literacka, estetyczna, aktywizowanie młodzieży do indywidualnego uczestnictwa w kulturze;
W ramach projektu zaprezentowano przedstawienia połączone z wykładami, m.in. spektakl „Być jak Kazimierz Deyna” „W starych dekoracjach”, „Proca”, Kalino, malino, czerwona jagodo” oraz gościnny spektakl „Karskiego historia nieprawdziwa”.

- Realizacja 4 edycji Warsztatów teatralnych (2 edycje dla młodzieży, 1 dla dzieci, 1 dla dorosłych)
- Kontynuacja cyklu Niedzielny Teatr Rodzinny
- Kontynuacja zabaw karnawałowych dla dzieci
- Kontynuacja Salonów Poezji (4 spotkania)
- XV Przegląd Zespołów Teatralnych Szkół Średnich
- kontynuacja Dni otwartych z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru
- organizacja lekcji teatralnych pt. „Od scenariusz do premiery”
- kontynuacja akcji „Środy studenckie w teatrze”
- działania edukacyjno-artystyczne w ramach „Ferii w mieście” (promocyjne ceny biletów, warsztaty teatralne)
- stała współpraca z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych w Częstochowie i innych miejscowościach województwa śląskiego
- Kontynuacja działalności Grupy teatralnej „Włos się jeży”
. (happeningi, akcje promocyjne, wolontariat młodzieżowy i osób dorosłych)

5) Konkursy, festiwale, przeglądy, nagrody, nominacje
- Zgłoszenie spektaklu „Efekt na Festiwal Małych Form „Kontrapunkt”
- Zgłoszenie spektaklu „”W starych dekoracjach” na Konkurs Inscenizacji Dawnych Dzieł Literatury Polskiej (organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
- Zgłoszenie spektaklu „”W starych dekoracjach” na Konkurs „Teatr Polska” (organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
- Zgłoszenie spektaklu „”W starych dekoracjach” na Konkurs Polskiej Sztuki Współczesnej (organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
- Zgłoszenie spektaklu „Proca” i „Efekt” na Festiwal „Rzeczywistość Przedstawiona” w Zabrzu
- Zgłoszenie spektaklu „Hamlet” na Festiwal Szekspirowski w Gdańsku

Pokazy na konkursach i przeglądach:
- Prezentacja spektaklu „W starych dekoracjach” w reż. Igora Gorzkowskiego w programie 15. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Telewizji „Dwa Teatry” w Sopocie oraz w programie Różewicz Open Festiwal w Radomsku;
- Spektakl „Sprzedawcy gumek” w reż. Andrzeja Bartnikowskiego był prezentowany podczas: XXIV Olsztyńskich Spotkań Teatralnych, podczas przeglądu „Tydzień z Hanochem Levinem” w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku, podczas Jeleniogórskich Spotkań Teatralnych w Teatrze im. C.K. Norwida oraz podczas Krakowskich Reminiscencji Teatralnych;
- Spektakl „Proca” w reż. A. Hűbnera-Ochodlo został zaprezentowany podczas Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona” w Teatrze Nowym w Zabrzu;
- Spektakl „Nie tylko kobieta” zaprezentowany był na Festiwalu im. Piotra Skrzyneckiego
w Mińsku Mazowieckim
- Spektakle „Jaś i Małgosia” i „Niesamowita przygoda Robaczka Klaczka” prezentowane były podczas Festiwalu Teatrów dla Dzieci, Kraków 2016;
- Spektakl „W starych dekoracjach” został nagrany dla Teatru Polskiego Radia.
Słuchowisko wyemitowano na antenie PR wiosną 2016 r.
Wszystkie premiery realizowane w 2016 r. zgłoszone zostały do udziału w plebiscycie „Złota Maska”

6) Działania promocyjne i marketingowe
Teatr podejmował działania o charakterze promocyjnym i marketingowym.
Należy tu wymienić:
- realizacje kampanii reklamowych przy powstawaniu premier, wydarzeń okolicznościowych oraz przed X edycją PPI „Przez dotyk” – Gazeta Wyborcza, Telewizja Orion, Polskie Radio Katowice, TVP Katowice, Radio RMF MAXXX, RMF Classic;
- wydanie specjalnej, bezpłatnej Gazety Teatralnej;
- wydanie specjalnej, bezpłatnej Gazety Festiwalowej;
- pozyskiwanie Sponsorów, Mecenasów i Przyjaciół Teatru;
- pozyskiwanie nowych miejsc reklamowych w Częstochowie i utrzymanie dotychczasowych (m.in. sieć sklepów Społem, repertuary w tramwajach MPK, telebim Mediacreate, miejskie słupy ogłoszeniowe, uczelnie, zakłady pracy, szkoły, kawiarnie, restauracje, ośrodki sportu i zdrowia;
- pozyskiwanie widowni poprzez rozbudowę bazy adresów mailowych oraz bazy newsletteru Teatru;
- rozwijanie reklamy internetowej Teatru;
- rozwijanie zewnętrznej reklamy Teatru;
- reklama Teatru na monitorach w tramwajach MPK;
- organizacja ulicznych akcji z udziałem 40-osobowej grupy wolontariuszy teatru, młodzieży i studentów z Częstochowy i regionu;
- pozyskiwanie nowych widzów poprzez aktywną obecność na portalu społecznościowym Facebook. organizacja konkursów;
- kontynuacja programu Teatr 60+ - promocyjne bilety na spektakle dla osób w wieku 60+;
- kontynuacja projektu Teatr dla Gmin – promocyjne bilety dla mieszkańców gmin w regionie częstochowskim;
- kontynuacja miejskiego projektu „Rodzina plus” ulgowych biletów dla rodzin wielodzietnych;
- udostępnianie biletów w promocyjnych cenach lub zaproszeń dla grup terapeutycznych, domów dziecka, szkół specjalnych, osób bezrobotnych oraz dla podopiecznych placówek opiekuńczo
wychowawczych;
- utrzymywanie stałych kontaktów z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi w tym z częstochowską redakcją TVP Katowice, Radiem Katowice, telewizją miejską Orion, Radiem RMF MAXXX, Radiem Jura, Radiem RMF Classic, Radiem Złote Przeboje, portalami internetowymi;
- utrzymywanie stałego kontaktu i współpraca z instytucjami i ośrodkami kultury (współorganizacja imprez i wydarzeń artystycznych, wymiany repertuarowe, współpraca z organizacjami środowiskowymi przy uczelniach, placówkami oświaty, kultury i innymi).

7) Jubileusze
a) 40. lecie pracy artystycznej Czesławy Monczki (program „Kwiaty polskie”)
b) 20. lecie pracy artystycznej Agnieszki Łopackiej (program ”To nie jest żadna okazja”)

8) Inwestycje 2016 r.
Remonty i inwestycje

obiekt remont/inwestycja Inwestor Koszt(netto) /dotacja
Teatr


Remont – malowanie
P.H.U. Bartex

TEATR IM. A. MICKIEWICZA przy wsparciu Urzędu Miasta 47692,00 / 50 000

Dom Aktora

Stolarnia


Remont – wymiana kanalizacji sanitarnej
F.H.U. Transpol

Inwestycja- Pilarka formatowa, piła tarczowa , odcinacz frezarka z osprzętem i wdrożeniem
Felder Group TEATR IM. A. MICKIEWICZA przy wsparciu Urzędu Miasta
31 289,25 /30 000


Razem 78 981,25 / 80 000

9). Dane statystyczne 2016
Nazwa Liczba Wpływ Widzowie (siedziba)
Spektakle Scena Duża 227 1.640 191,16 69 773
Spektakle Scena Kameralna 69 98.528,73 5 084
Spektakle poza siedzibą 59 150.514,44 11 252
Spektakle plenerowe 3 32 000 ok.600
Scena kameralna Salon Poezji 4 2 453,71 265
Wynajem sal 13 22 891,06
Razem 375 1 946 579,10 86 974


Koszty działalności ogółem za 2016 rok : 6 497 478,50 zł
Wydatki zgodne z planem.
Przychody ogółem za 2016 rok: 6 372 550,62 zł
w tym:
- przychody uzyskane – 2 342 550,62 zł
w tym:
- umowy sponsoringowo- reklamowe 51 800,00 zł :
- dotacja Organizatora – 4 110 000,00 zł
w tym:
- dotacja podstawowa 4 030 000,00 zł
- dotacja remonty i inwestycje 80 000,00 zł

Udział przychodów własnych w pokryciu kosztów działalności – 36,05%

Wydane zaproszenia: 2007 sztuk
Średnia frekwencja (siedziba) za 2016 rok – 79,88%
Stan zatrudnienia na 31.12.2016r. : 81 osób w przeliczeniu na etaty: 79

Dane zebrali: Joanna Karkoszka-Toborek, Ewa Oleś, Jolanta Maj, Elżbieta Szkop, Patrycja Kucharska, Lidia Maślanka, Zbigniew Macherzyński

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Teatru im. A. Mickiewicza za 2015 rok.

1) Informacje ogólne:

Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie zaprezentował publiczności ogółem 311 wydarzeń: w siedzibie 290 spektakli, w tym 263 własne i 27 impresaryjnych. Spektakle to projekty zrealizowane w różnych formach i konwencjach sztuki teatralnej, od przedstawień kameralnych po wieloobsadowe widowiska artystyczne, projekty poetycko – sceniczne, autorskie, muzyczne i plastyczne.

Zaprezentowano 40 tytułów (spektakle, salony, koncerty) - 23 własne i 17 impresaryjnych, w tym: - na scenie dużej 34 tytuły i 236 pokazów; - na scenie kameralnej 7 tytułów i 54 pokazy: 52 własne przedstawienia ( w tym 8 Salonów Poezji) i 2 impresaryjne; - objazd - 21 spektakli własnych; - 1 „Czytanie współczesnego dramatu”; - wystawiono 4 premiery oraz dwie premiery wznowieniowe;

2) Premiery:

Teatr im. Adama Mickiewicza zrealizował 4 premiery 3 na scenie dużej, jedną na scenie kameralnej:

Życie: trzy wersje Yasmina Reza, przekład - Piotr Szymanowski, reżyseria - Piotr Machalica, muzyka – Bionulor (Sebastian Banaszczyk), scenografia - Grzegorz Policiński, reżyseria świateł - Andrzej Wolf Grają: Sonia - Iwona Chołuj , Ines - Marta Honzatko, Hubert - Waldemar Cudzik, Henryk - Adam Hutyra PREMIERA: 21 II 2015 r

Trener życia Nick Reed, przekład – Klaudyna Rozhin, reżyseria – Wojciech Malajkat, scenografia – Julia Skrzynecka Obsada: Wendy – Sylwia Karczmarczyk, Colin – Sambor Czarnota (gościnnie: Teatr im. S. Jaracza, Łódź) , Fiona – Iwona Chołuj, Alex – Maciej Półtorak PREMIERA: 11 IV 2015 r

W starych dekoracjach wg tekstów Tadeusza Różewicza, adaptacja reżyseria - Igor Gorzkowski, scenografia - Honza Polivka, kostiumy - Magdalena Dąbrowska, muzyka – Piotr Tabakiernik, dramaturg ruchu – Iwona Pasińska, asystent reżysera – Sylwia Karczmarczyk Obsada: Bohater - Henryk Talar (gościnnie), Włoch - Maciej Półtorak, Włoszka - Sylwia Karczmarczyk, Kobiety z przeszłości: Iwona Chołuj, Teresa Dzielska, Agata Ochota- Hutyra, Małgorzata Marciniak, Agnieszka Łopacka, Matka - Cecylia Putro, Młody Bohater - Mateusz Trzmiel (gościnnie) PREMIERA – 19 września 2015 r.

Proca Nikołaj Kolada, przekład - Jerzy Czech, reżyseria i scenografia - André Hübner – Ochodlo, muzyka – Adam Żuchowski, współpraca scenograficzna - Stanisław Kulczyk, asystent reżysera - Adam Hutyra, ruch sceniczny - Włodzimierz Kuca, projekcje - Dominik Głowacki Obsada: Ilja - Adam Hutyra, Anton - Tomasz Włosok (gościnnie), Larysa - Iwona Chołuj PREMIERA – 18 grudnia 2015 r.

Teatr przygotował dwie premiery wznowieniowe – „Jaś i Małgosia” w reż. Roberta Dorosławskiego i „Miłość i polityka” w reż. Jerzego Bończaka.

3) Przeglądy i inne imprezy cykliczne:

W cyklicznie realizowanej przez Teatr działalności o charakterze przeglądowym na uwagę zasłużyły: IX Przegląd Przedstawień Istotnych „Przez dotyk”. Ofiara Częstochowa 2015:

W starych dekoracjach wg Tadeusza Różewicza, reż. Igor Gorzkowski, scenografia – Honza Polivka, kostiumy – Magdalena Dąbrowska, ruch sceniczny – Iwona Pasińska, muzyka – Piotr Tabakiernik Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie Piątek, 25 września, godz. 19.00,

Scena duża Burza William Shakespeare, reżyseria: Igor Gorzkowski, scenografia – Joanna Gawrońska, kostiumy – Magdalena Dąbrowska, muzyka – Piotr Tabakiernik, ruch sceniczny – Iwona Pasińska, Producent – Studio Teatralne Koło, koproducent – Teatr Ochoty, Warszawa Sobota, 26 września, godz. 19:00,

Scena duża Idiota wg powieści Fiodora Dostojewskiego, scenariusz i reżyseria – Igor Gorzkowski, scenografia –Jan Polivka, kostiumy – Magdalena Dąbrowska, muzyka – Piotr Tabakiernik, ruch sceniczny – Iwona Pasińska Producent: Studio Teatralne Koło, Teatr Ochoty Warszawa Niedziela, 27 września, godz. 19.00,

Scena kameralna W mrocznym mrocznym domu Neil LaBute, przekład – Grażyna Kania, reżyseria i opracowanie muzyczne – Natalia Sołtysik, scenografia – Aniko Kiss, projekcje – Marta Chyła Teatr im. Stefana Jaracza, Olsztyn Wtorek, 29 września., godz. 19.00,

Scena duża Jakobi i Leidental Hnoch Levin, przekład – Michal Sobelman, reż. Marcin Hycnar, muzyka – Czesław Mozil, scenografia – Julia Skrzynecka, współpraca scenograficzna – Joanna Walisiak – Jankowska Produkcja: Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera, TEATR TU I TERAZ, Warszawa Piątek, 02 października, godz. 19.00,

Scena duża Ich czworo Gabriela Zapolska, reż. Małgorzata Bogajewska, scenografia i kostiumy – Anna Chadaj, muzyka – Bartłomiej Woźniak Teatr im. Stefana Jaracza, Łódź Sobota, 03 października godz. 19.00,

Scena duża Ofiara Saul Bellow, przekład – Lech Czyżewski, reżyseria – Adam Sajnuk, dramaturgia – Monika Rejtner, scenografia i kostiumy – Katarzyna Adamczyk, muzyka – Michał Łamaża, teksty i wykonanie piosenek – Monika Mariotti Teatr WARSawy, Warszawa Niedziela, 04 października, godz. 18.00,

4) Edukacja teatralna

Wśród działań podejmowanych w 2015 r. przez Teatr im. A. Mickiewicza w zakresie szeroko pojętej edukacji teatralnej należy wymienić: - Projekt „Szkoła Teatru” Prezentacje spektakli dla młodzieży i dla słuchaczy Uniwersytetów III wieku poprzedzonych wykładami wprowadzającymi do sztuki lub spotkaniami z aktorami. Cele: kontynuacja szeroko zakrojonej edukacji teatralnej, literackiej, zachęcanie widzów do aktywnego uczestnictwa w kulturze, do spotkań z artystami. Spektakle, które znalazły się w projekcie: ”Moralność pani Dulskiej” – wykłady i „Hamlet” – spotkania w szkołach młodzieży z aktorem Maciejem Półtorakiem; - Realizacja czterech edycji Warsztatów teatralnych (2 edycje dla młodzieży, 1 dla dzieci, 1 edycja Warsztatów czteromiesięcznych zakończonych prezentacją spektakli) - Kontynuacja cyklu Niedzielny Teatr Rodzinny - Kontynuacja cyklu „Magia Teatru” - Kontynuacja zabaw karnawałowych dla dzieci - Kontynuacja Salonów Poezji (8 spotkań) - Kontynuacja cyklu „Czytanie współczesnego dramatu” (1spotkanie poza siedzibą teatru) - XV Przegląd Zespołów Teatralnych Szkół Średnich - organizacja lekcji teatralnych pt. „Od scenariusza do premiery” - kontynuacja akcji Środy studenckie w Teatrze - działania edukacyjno-artystyczne w ramach „Ferii w mieście” (promocyjne ceny biletów, warsztaty teatralne, spotkania z aktorami) - stała współpraca z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych w Częstochowie i innych miejscowościach województwa śląskiego - podtrzymywanie cyklicznej współpracy z Uniwersytetami III Wieku – organizacja spektakli wraz z wykładami; - kontynuacja pracy wolontariatu

5) Konkursy, festiwale, przeglądy, nagrody, nominacje

- Michał Kula otrzymał „Złotą Maskę” za rolę Samuela Sprola w spektaklu „Sprzedawcy gumek” Hanocha Levina w reż. Andrzeja Bartnikowskiego

- Nominacja w plebiscycie „Złota Maska” dla Agaty Ochoty-Hutyry i Antoniego Rota za role stworzone w spektaklu „Sprzedawcy gumek” Hanocha Levina w reż. Andrzeja Bartnikowskiego - Prezentacja spektaklu „Kopciuszek” w reż. Jacka Popławskiego na Festiwalu Dzieci i Młodzieży Kraków 2015 w Nowohuckim Centrum Kultury

- Spektakl „Moralność pani Dulskiej” w reż. Eweliny Pietrowiak wziął udział w Konkursie Klasyka Żywa organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- Spektakl „Sprzedawcy gumek” został zgłoszony na Festiwal „Teatr Polska” organizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- Spektakl „W starych dekoracjach” został zgłoszony na Konkurs Na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej organizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Wszystkie premiery realizowane w 2015 r. zgłoszone zostały do udziału w plebiscycie „Złota Maska”

6) Działania promocyjne i marketingowe

Teatr podejmował działania o charakterze promocyjnym i marketingowym. Należy tu wymienić: - realizacje kampanii reklamowych przy powstawaniu premier, wydarzeń okolicznościowych oraz przed IX edycją PPI „Przez dotyk” – Gazeta Wyborcza, Telewizja Orion, Polskie Radio Katowice, TVP Katowice, Radio RMF MAXXX, RMF Classic; - wydanie specjalnej, bezpłatnej Gazety Teatralnej; - wydanie specjalnej, bezpłatnej Gazety Festiwalowej; - pozyskiwanie Sponsorów, Mecenasów i Przyjaciół Teatru; - pozyskiwanie nowych miejsc reklamowych w Częstochowie i utrzymanie dotychczasowych (m.in. sieć sklepów Społem, repertuary w tramwajach MPK, miejskie słupy ogłoszeniowe, uczelnie, zakłady pracy, szkoły, kawiarnie, restauracje, ośrodki sportu i zdrowia; - pozyskiwanie widowni poprzez rozbudowę bazy adresów mailowych oraz bazy newsletteru Teatru; - rozwijanie reklamy internetowej Teatru; - rozwijanie zewnętrznej reklamy Teatru; - reklama Teatru na monitorach w tramwajach MPK; - organizacja ulicznych akcji z udziałem 40-osobowej grupy wolontariuszy teatru, młodzieży i studentów z Częstochowy i regionu; - pozyskiwanie nowych widzów poprzez aktywną obecność na portalu społecznościowym Facebook. organizacja konkursów; - kontynuacja programu Teatr 60+ - promocyjne bilety na spektakle dla osób w wieku 60+; - kontynuacja projektu Teatr dla Gmin – promocyjne bilety dla mieszkańców gmin w regionie częstochowskim; - kontynuacja miejskiego projektu „Rodzina plus” ulgowych biletów dla rodzin wielodzietnych; - udostępnianie biletów w promocyjnych cenach lub zaproszeń dla grup terapeutycznych, domów dziecka, szkół specjalnych, osób bezrobotnych oraz dla podopiecznych placówek opiekuńczo wychowawczych; - utrzymywanie stałych kontaktów z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi w tym z częstochowską redakcją TVP Katowice, Radiem Katowice, telewizją miejską Orion, Radiem RMF MAXXX, Radiem Jura, Radiem RMF Classic, Radiem Złote Przeboje, portalami internetowymi; - utrzymywanie stałego kontaktu i współpraca z instytucjami i ośrodkami kultury (współorganizacja imprez i wydarzeń artystycznych, wymiany repertuarowe, współpraca z organizacjami środowiskowymi przy uczelniach, placówkami oświaty, kultury i innymi).

7) Jubileusze:

- Jubileusze 25-lecia pracy artystycznej; Agaty Ochoty-Hutyry, Małgorzaty Marciniak, Waldemara Cudzika, Adama Hutyry, Roberta Rutkowskiego 8) Inwestycje 2015 r.

Remonty i inwestycje obiekt remont/inwestycja Inwestor koszt Teatr Zakup bezprzewodowego sprzętu nagłośnieniowego TEATR IM. A. MICKIEWICZA przy wsparciu WYDZIAŁU KPiS 109 865 zł

Średnia frekwencja (siedziba) za 2015 rok – 81,41%Opublikował: Karina Baron
Publikacja dnia: 05.10.2018
Podpisał: Karina Baron
Dokument z dnia: 05.10.2018
Dokument oglądany razy: 1 204