A A A
SmodBIP

Ochrona Danych Osobowych w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Ochrona Danych Osobowych w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

W dniu 25.05.2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych oraz uchylenie dyrektyw 95/46/WE (określane jako "RODO", "GDRP" lub "Ogólne rozporządzenie o Danych"). Jednocześnie przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych przewidują, że podmiot, który wyznaczył inspektora, udostępnia imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora ochrony danych osobowych, na swojej stronie internetowej. Mając powyższe przepisy na uwadze oraz zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy poinformować, że w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni: P. Mariusz Szydłowski. Adres e-mail: iod@teatr-mickiewicza.pl W związku z tym wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem danych prosimy kierować na powyższy adres poczty elektronicznej lub ogólnie dostępne numery telefonów Teatru.

Jednocześnie informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Teatr im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. Kilińskiego 15. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu świadczenia oferowanych przez nas usług, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną takich jak rezerwacja biletów, a także dla potrzeb marketingu oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej oraz komunikacji telefonicznej. Informujemy o przysługującym prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania i usuwania, zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Informujemy także o przysługującym prawie do wnoszenia skarg na nieuprawnione wykorzystanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Opublikował: Karina Baron
Publikacja dnia: 02.07.2018
Podpisał: Karina Baron
Dokument z dnia: 02.07.2018
Dokument oglądany razy: 2 571