A A A
SmodBIP

Struktura organizacyjna

Dyrektor Teatru

Zastępca Dyrektora ds. Artystycznych         Sekretariat                                   Główny Księgowy

Dział Artystyczny                                                                                 Dział Finansowo Księgowy

                                         Dział Techniczny          Dział Promocyjno -Literacki

                                                                                       

Dział artystyczny   

 • Zespół Aktorski
 • Pomocniczy Zespół Artystyczny (inspicjenci/ suflerzy)
 • Organizator pracy artystycznej

Dział techniczny

Kierownik techniczny
 • Zespół Pracowników Produkcji Artystycznej i Eksploatacji Obiektu

(stolarze, ślusarze, , plastycy-modelatorzy, krawcowe, praczka, zaopatrzeniowiec-kierowca)

 • Zespół Pracowników Obsługi Sceny i Imprez (elektrycy, akustycy, fryzjerzy-perukarze, garderobiani, rekwizytorzy, montażyści sceny)
 • Specjalista ds. remontów, inwestycji i eksploatacji obiektów teatralnych

Dział Promocjno -Literacki

 • Kierownik działu
 • Organizatorzy widowni, Specjaliści ds. promocji i sprzedaży
 • Sekretarz Literacki
 • Plastyk - Fotografik
 • Bileterzy / szatniarze
 • Kasjerzy biletowi

 Dział Finansowo-Administracyjny

 • Zastępca głównego księgowego
 • Księgowe, specjaliści ds. księgowości
 • Stanowisko ds. kadr
 • Archiwista
 • Kasjer kasy glownej
 • Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
 • Pracownicy gospodarczy
 • Sprzątaczki
 • Portierzy-telefoniści

Sekretariat - Asystent DyrektoraOpublikował: Karina Baron
Publikacja dnia: 16.01.2017
Podpisał: Karina Baron
Dokument z dnia: 16.01.2017
Dokument oglądany razy: 8 657