A A A
SmodBIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwum Artystyczne

  • Komórka prowadząca: Archiwista
  • Podstawa prawna: Instrukcja własna: Rzeczowy Wykaz Akt z 1994 r.
  • Opis: Prowadzone jest Archiwum Artystyczne dotyczace działalności artystycznej Teatru - dokumentacja spektakli i wydarzeń.
  • Udostępnianie: Na pisemny wniosek do Dyrektora Teatru 

Archiwum Ogólne

  • Komórka prowadząca: Archiwista
  • Podstawa prawna: Rzeczowy Wykaz Akt Dz.U. 167 / 2002
  • Opis: W Teatrze prowadzone jest Archiwum Ogólne dotyczące: księgowości, działu technicznego, kadr, organizacji i zarządzania, działu promocji i sprzedaży.
  • Udostępnianie: Pracownikom, Instytucjom zainteresowanym działalnością Teatru, takim jak m.in.: Archiwum Państwowe, Uczelnie Artystyczne, mediom  - na pisemny wniosek do Dyrektora Teatru. 


Opublikował: Asia Karkoszka
Publikacja dnia: 01.04.2010
Podpisał: Joanna Karkoszka
Dokument z dnia: 05.03.2010
Dokument oglądany razy: 7 937