A A A
SmodBIP

Przedmiot działania

Do podstawowych zadań Teatru jako instytucji kultury należy:
1) tworzenie, upowszechnianie oraz ochrona sztuki i kultury teatralnej poprzez:
a) przygotowywanie spektakli teatralnych na podstawie utworów dramatycznych oraz scenicznych adaptacji innych gatunków literackich autorów polskich i zagranicznych,
b) wystawianie przygotowanych spektakli teatralnych zarówno w siedzibie Teatru jak i poza nią, w tym w ramach upowszechniania kultury w terenie oraz w ramach wymiany z instytucjami kultury w kraju i za granicą,
c) organizowanie, w siedzibie Teatru i poza nią, widowisk, koncertów
i spotkań upowszechniających kulturę teatralną.
d) edukacja teatralną dzieci i młodzieży,
e) uczestnictwo w festiwalach i przeglądach teatralnych,
f) udział w integracji środowiska twórców i wykonawców kultury teatralnej polegający na zapraszaniu artystów z kraju i zagranicy do udziału w tworzeniu i wykonywaniu spektakli oraz uczestnictwo pracowników artystycznych Teatru w imprezach kulturalnych organizowanych przez inne instytucje kultury.

2) prowadzenie gospodarki finansowej Teatru na podstawie planu działalności z uwzględnieniem dotacji Organizatora.Opublikował: Asia Karkoszka
Publikacja dnia: 30.03.2010
Podpisał: Joanna Karkoszka
Dokument z dnia: 05.03.2010
Dokument oglądany razy: 7 448